Our new house was stylish, with tightly painted walls, a nice rug and sofas in the living room. Everything in perfectly matching colours. But a few years late, our house looked very different: there was a box, a highchair and bouncer, a toy table and chair, and every year more and more toys came into our house…. purchased by ourselves but often as a gift. Childrens don’t play neatly in a corner, but drag the toys all around the house. So sometimes it seemed as a big colored plastic bomb had exploded. Everywhere there toys blinking, moving and making noise in the most dreadful primary colors. Colours that gave you a headache. Not so nice to come home after a busy day. Where was our stylish and calming interior?
I know mothers who clean up the toys all day long, but that’s not me. I wiped the entire toy clutter at the end of the afternoon together and stuffed in in the toy box. But why are those dreadful bright colors needed, I wonder? Can it be somewhat softer? Fortunately, there are alternatives, have a look at these wonderful examples of wooden toys. An idea for Saintaclaus or Christmas!

sirch design poppenhuis

Poppenhuis Sirch Design

Houten loopwagen Moulin Roty April and May

Houten loopwagen Moulin Roty April and May

Speelgoedbeesten Kid O

kid o speelgoed beesten

Candylab Woodie Camper

Candylab Woodie Camper

houten racebaan Ikonic toys

Houten racebaan Ikonic Toys

Uncle Goose wooden monsterblocks

Uncle Goose wooden monsterblocks

We hadden kosten nog moeite gespaard om van ons nieuwe huis een stijlvol geheel te maken, met strak geschilderde muren, prachtig kleed en banken in de huiskamer. Mooi op elkaar afgestemd qua kleur. Het zag er allemaal pico bello uit. Maar een paar jaar later zag ons huis er heel anders uit: er kwam een box, een kinderstoel een wipstoeltje, een speelgoedtafel en stoeltje en ieder jaar meer en meer speelgoed bij…. zelf gekocht maar vaak ook gekregen. En kinderen spelen nu eenmaal niet netjes in een hoekje, maar slepen het speelgoed het hele huis door. Daardoor leek het wel alsof er soms een grote gekleurde plastic bom was ontploft. Overal lag speelgoed dat knipperde, bewoog en geluid maakte in dat allemaal in de meest vreselijke primaire kleuren. Om hoofdpijn van te krijgen. Dat is niet prettig thuiskomen na een drukke dag. Waar was ons stijlvolle en rustgevende interieur gebleven?
Nu heb je van die moeders die de hele dag lopen op te ruimen, maar zo’n eentje ben ik dus niet. Ik veegde de hele boel aan het einde van de middag bij elkaar en propte het in de speelgoedkist. Maar waarom moet speelgoed altijd zo vreselijk fel gekleurd zijn vraag ik me af? Kan het niet ietsjes rustiger? Gelukkig zijn er alternatieven, kijk maar naar deze prachtige voorbeelden van houten speelgoed. Zeker een ideetje voor de Sint of Kerst!

sirch design poppenhuis

Poppenhuis Sirch Design

Houten loopwagen Moulin Roty April and May

Houten loopwagen Moulin Roty April and May

Speelgoedbeesten Kid O

kid o speelgoed beesten

Candylab Woodie Camper

Candylab Woodie Camper

houten racebaan Ikonic toys

Houten racebaan Ikonic Toys

Uncle Goose wooden monsterblocks

Uncle Goose wooden monsterblocks