babyshusher babytrendwathcerA baby lives in the belly for nine months and hears all kinds of things: the beating of mother’s heart, the rustling of her blood and bubbling in her intestines. Once a baby is born it can have troubles that these noises are gone. This can lead to restless behavior and even a crybaby.
What to do as a parent in that case? To quiet a baby, parents often use the word Sssshh! automatically to soothe their baby. It is known that a pediatrician in America with his particular Karp method also advises to use this ‘Shhhhh’ sound close to the ears of a crybaby.
But you cannot be with your baby all the time to whisper this sound. Therefore an American parent invented this handy tool. If you may believe all the reviews it really helped a lot of baby’s there. In my opinion this device is much more than a handy gadget. When you have a baby with sleeping problems or a crybaby this Baby Shusher can be a welcome solution. Baby Shusher also has a handy timer and an adjustable volume.
Read more about the treatment of a crybabybabyshusher babytrendwathcerEen baby zit negen maanden in de buik en hoort daar van alles: zoals het kloppen van het hart van de moeder, het ruizen van haar bloed en de borrels in haar darmen. Als een baby eenmaal geboren is kan een baby er moeite mee hebben dat deze geluiden weg zijn. Dat kan leiden tot onrustig gedrag en zelfs een huilbaby.
Wat doe je dan als ouder? Om een baby stil te krijgen gebruiken ouders vaak automatisch het woord Sssshh! om hun baby te sussen. Nu wil het geval dat een kinderarts in Amerika met zijn bijzondere Karp methode ook adviseert om dit ‘Shhhhh’ geluid te maken dicht bij het oor van een huilbaby.
Maar je kunt natuurlijk niet de hele tijd bij je baby dit ‘Shhhhhh’ woordje influisteren. Daarom ontwierp een Amerikaanse ouder dit handige hulpmiddel. Het heeft als je alle reviews mag geloven al aardig wat baby’s geholpen daar! Daarom vind ik dit apparaatje veel meer dan een handige gadget. Want als je een baby hebt met slaap- of huilproblemen kan dit best een uitkomst zijn. Er zit ook nog eens een handige timer en een instelbaar volume op.
Meer lezen over het behandelen van een huilbaby