interactief tshirt march designinteractief tshirt march

 

For children it is important to express their emotions. Does your child feels happy, sad, angry, anxious, or shy? With this interactive and writable t-shirt van March Design studio your child can express his emotions without having to say a word! It seems ideal to me if you have a child that doesn’t talk much, or if your child wants to emphasize his feelings of that day. You simply write a short phrase or sentence with a chalk on the writeable part and everyone knows exactly what’s going on in the head of your child. Enough of the happy or angry mood? After washing it in the machine you can write a new message on it.interactief tshirt march designinteractief tshirt march

 

Voor kinderen is het belangrijk dat ze hun emoties kunnen uiten. Voelt je kind zich blij, verdrietig, boos, angstig of verlegen? Met dit interactieve en beschrijfbare t-shirt van March Design studio kan een kind zijn emoties uitdrukken zonder wat te hoeven zeggen! Het lijkt me ideaal als je een kind hebt dat niet zo graag wil praten, of juist als je kind zijn gevoelens nog een keer wil onderstrepen. Je schrijft eenvoudig een kreet of korte zin met een krijtje op het schrijfbare gedeelte en iedereen weet precies wat er in het hoofd van je kind omgaat. Genoeg van de blije of boze bui? Na een wasbeurt in de machine kun je er gelijk weer een nieuwe boodschap opschrijven.