kinderveiligheid groot BUDDY babytrendwatcherDid you know that as a result of private, sport, work or traffic accidents 250.000 children aged 0 to 18 years are treated each year at first aid in hospitals? That’s approximately 700 children per day! Falls are the main concern, followed by poisoning, burning, choking and drowning. Other hard figures: about 20% of parents leave their child sometimes unattended on the changing table and 50% of parents put their babies not in a chair on the ground, but on an elevation place, 22% of all children under six months have fallen and 60% of the parents don’t have safety locks on their window!
At the National Congress for Child Safety I saw pictures of a fall of a baby from a changing table; a child’s head is heavy so they always fall on their heads. The effect is like a dent in a ping-pong ball … so that can be the shocking result if you leave your child unattended… Of course a few bumps and bruises is normal when growing up, but severe fractures and burning is a whole different story.
Every parent wants his child to grow up safely and knows that he has to place stair gates, window locks and to have cleaning products and medicines locked up. But are we doing this as parents? A survey under parents shows that this is not the case. 80% of parents do have a stair gate but only 50% uses it. 75% of respondents locks up their medications and 60% their cleaning stuff. How is this possible? They reasons parents give: some parents don’t see the point, others say they do not know how to do this, or they find it a hassle, or they wait until their baby crawls etc.
When it comes to child safety in Europe, Netherlands does a great job, only Norway is doing better. As a result of good prevention the infant mortality rates have dropped enormously, but the number of accidents due to falls of children 0 to 18 year old, is rising. So there is still much to be gained. And if you can make the environment of your child a little safer, for example by a stair or window locks that only costs some dollars, why wouldn’t you do it?kinderveiligheid groot BUDDY babytrendwatcherWist je dat er jaarlijks door privé, sport, arbeid of verkeersongevallen zo’n 250.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar worden behandeld op een Spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis? Dat zijn wel 700 kinderen per dag! Valpartijen staan daarbij bovenaan, gevolgd door vergiftigingen, daarna gevolgd door verbranding, verstikking en verdrinking. Nog een paar harde cijfers: zo’n 20% van alle ouders laat hun kind wel eens alleen op de commode en 50% van de ouders zet hun baby niet in een stoeltje niet op de grond, maar op een verhoging, 22% van de kinderen onder de zes maanden is wel eens gevallen en 60% van de ouders heeft geen raamsloten!
Bij het Nationale Congres over Kinderveiligheid kreeg ik foto’s te zien van een valpartij van zo’n kleintje van een commode; want ze vallen altijd op hun hoofd en het effect is een indeuking zoals bij een pingpongballetje… dat kan dus het schokkende resultaat zijn als je je kindje even alleen op de commode laat liggen… Natuurlijk horen een paar builen en blauwe plekken bij het opgroeien, maar ernstige fracturen en verbranding is een heel ander verhaal.
Iedere ouder wil zijn kind veilig laten opgroeien en weet dus dat we traphekjes moeten plaatsen, raamsloten moeten aanbrengen en schoonmaakmiddelen en medicijnen achter slot en grendel moeten opbergen. Maar doen we dit ook met zijn allen? Uit een onderzoek onder ouders blijkt dat dit niet het geval is. 80% van de ouders heeft een traphekje maar slechts 50% gebruikt deze ook. Van de ondervraagden bergt 75% medicijnen veilig op en 60% zet schoonmaakmiddelen achter slot en grendel. Hoe komt dat? Als redenen wordt opgegeven dat sommige ouders er het nut niet van inzien, anderen geven aan dat ze niet weten hoe ze dit moeten doen, of ze vinden het een gehannes, of ze wachten totdat hun kindje kruipt etc.
Europees gezien doet Nederland het goed als het om kinderveiligheid gaat, alleen Noorwegen doet het beter. Door een goede preventie is het aantal sterftegevallen van baby’s enorm gedaald, maar het aantal ongevallen als gevolg van valpartijen bij 0 tot 18 jarigen is wel stijgende. Daar valt dus nog veel winst te behalen. En als je de omgeving van je baby of kind een stukje veiliger kan maken met bijvoorbeeld een traphekje of paar raamsloten van een paar euro, waarom zou je dit dan laten?