clip on crib
The due date for my eldest was January 7, but our baby was two weeks too early and so I gave birth on a special Christmas Eve. It was not supposed to give birth in the hospital, but we were in the middle of a move and between the boxes. When my son was born after a quick delivery I was allowed to spend the night. I can still remember that night so well. There was nothing wrong with me or my son, but the nurses thought I could have some rest if my child would sleep in another room. And so it happened …. but I found it strange and I wasn’t really happy. I was alone in the room and it was so quiet, but my body was stiff of adrenalin. My ears were pricked and I was very alert, that’s very normal after childbirth I read later. Didn’t the nurses know that? I couldn’t relax and the choir singing Christmas Carols in the hospital corridors didn’t change that. Now our Christmas dinner was skipped my love went into the village looking for food on this late Christmas Eve, he eventually ended in a kebab tent, the only thing that was still open!
Where was my child? All kind of thoughts went running through my head: what if they exchange my baby with another …? I decided to look very careful when I had him in my arms again. Of course, everything went well, but I didn’t sleep much and I promised myself that I would insist upon a bassinet beside me a second time.

But have a look now at this innovation: in a Dutch hospital Gelderse Vallei baby’s lay in a ‘clip on crib’ fixed on mother’s childbed. Great! Ideal for mothers who, for whatever reason, have to stay longer in the hospital. This clip on crib, or co-sleeper is already familiar for use at home but not in hospitals to my knowledge. These cribs are not only good for the bonding between mother and baby and the ability to give breastfeeding easily, but especially because as a new mum you just want one thing: to have your baby as close to you as possible right from the start!

picture: Gelderse Vallei ziekenhuisclip on crib

De uitgerekende datum bij mijn oudste was 7 januari, maar onze baby diende zich twee weken te vroeg aan en zo beviel ik op een bijzondere Kerstavond. Het was niet  de bedoeling om in het ziekenhuis te bevallen, maar we zaten nu eenmaal midden in een verhuizing en tussen de dozen. Dus maar liever poliklinisch. Toen mijn zoon na een vlotte bevalling werd geboren mocht ik een nachtje blijven slapen. Ik kan me deze nacht nog zo goed herinneren. Er was niets mis met mij of mijn zoon, maar de verpleging dacht dat ik wat meer rust zou hebben als mijn kind op een andere kamer zou slapen. Aldus geschiedde…. maar ik vond het vreemd en echt blij was ik niet. Ik lag alleen op zaal en het was dus rustig, maar mijn lijf beslist niet, dat stond stijf van de adrenaline. Ik lag met gespitste oren en was super alert, heel normaal na de bevalling las ik later. Wist de verpleging dat dan niet? Ik kon me niet ontspannen en het Christmas Carols zingende koor op de afdeling bracht daar geen verandering in. Nu ons kerstdiner in het water was gevallen was manlief op de late Kerstavond op zoek gegaan naar iets te eten in het dorp en hij eindigde uiteindelijk in een shoarmatent, het enige wat nog open was!
Waar was mijn kind? Er schoten allerlei gedachten door mijn hoofd: als ze mijn kind nu maar niet zouden verwisselen met een ander… Ik besloot heel goed opletten als ik hem weer in mijn armen had… Natuurlijk is alles goed gegaan, maar ik heb weinig geslapen en ik nam me voor dat ik bij een tweede keer erop zou staan dat het wiegje naast me stond.

Maar kijk nu eens naar deze vondst: In Gelderse Vallei ziekenhuis worden baby’s in een ‘clip on crib’ aan het kraambed vastgezet. Geweldig! Ideaal voor moeders die om wat voor reden dan ook even of wat langer in het ziekenhuis moeten blijven. Deze clip on bedjes bestaan al langer voor thuisgebruik onder de naam co-sleepers, maar niet eerder werden ze naar mijn weten in het ziekenhuis gebruikt. Deze bedjes zijn niet alleen goed voor de hechting en het gemakkelijk kunnen geven van borstvoeding, maar vooral omdat je als kersverse moeder maar een ding wilt: je baby vanaf het eerste moment zo dicht mogelijk bij je hebben!

foto: Gelderse Vallei ziekenhuis