CUB babytrendwatcherIf you are pregnant you also think about how you want to give birth: conventional in bed, on the bar stool, or in the water? Now there is a new product on the market that will give midwives and mothers giving birth a helping hand: the CUB, an inflatable chair. For women giving birth it is sometimes difficult to find a good position … sitting, kneeling, hanging, leaning forward; with the CUB almost all positions are possible to deal with the contractions. With the CUB you can look for a position that is pleasing to you. ‘A vertical position increases your further space in the pelvis and this can lead to a smoother delivery with less complications’ is promised in the manual. It can also be used during pregnancy and if you don’t need it anymore, you just let the air escape. Looks pretty handy to me but I just do not know how it feels to sit on it with a bare lower CUB 2 babytrendwatcherbody, perhaps it’s better to use a towel to avoid a sticky bottom? And what about stability? No woman wants to have contractions on a wobbly ‘inflatable band’ with the chance to roll off. But the photo’s are promising and the dual air chambers will certainly help. Well, it seems to me a matter of trying and gather experiences!CUB babytrendwatcherAls je zwanger bent denk je na hoe je zou willen bevallen: conventioneel in bed, op de baarkruk, of in het water? Nu is er een nieuw product op de markt waar verloskundigen en barende moeders misschien wat aan hebben: de CUB, een  opblaasbare stoel. Voor bevallende vrouwen is het soms zoeken naar een goede houding… zitten, knielen, hangen, voorover leunen; met de CUB kunnen bijna alle houdingen worden aangenomen om weeën op te vangen en te persen. Op deze manier zoek je als aanstaande moeder zelf een houding die voor jou prettig is. ‘Bij een verticale positie vergroot je nog eens de ruimte in het bekken en dit kan tot een vlottere bevalling leiden met minder kans op complicaties’ wordt ons beloofd op de handleiding. Het is mogelijk de CUB ook tijdens de zwangerschap gebruiken en als je hem niet meer nodig hebt, laat je gewoon de lucht ontsnappen. Zo te zien best handig lijkt mij CUB 2 babytrendwatchermaar ik weet alleen niet hoe het voelt om met ontbloot onderlijf op de CUB te gaan zitten, misschien toch liever met een handdoek tegen plakkende billen? En hoe zit het met de stabiliteit? Niet onbelangrijk want geen enkele vrouw wil met persweeën op een wiebelige ‘opblaasband’ zitten met de kans om eraf te rollen. Maar de foto’s zijn gelukkig veelbelovend en de dubbele luchtkamers helpen daarbij beslist een handje. Enfin, het lijkt mij toch een kwestie van uitproberen en ervaringen verzamelen!