vrolijke baby in NederlandAn interesting study has been published in the European Journal of Development Psychology, on the development of American babies versus Dutch babies. This study shows that Dutch babies are happier and easier to calm down in the second half of the first year. On the other hand, American children are more active and vocal.
According to researchers these differences reflect American and Dutch parents’ unique cultural values. Already at the first courses American parents learn how important it is to stimulate their babies with toys and to read books with them. Purpose: to expose their children to many new experiences and make them as independent as possible. Parents in the Netherlands involve their young children especially in family life and placing strong value on the importance of rest and regularity. As a result, children in America show higher values ??of fear, frustration and sadness compared to Dutch children. In my opinion, this fits completely into the report of The Children’s Society where Dutch children score high in terms of happiness, while US and Canadian children are among the unhappiest in the world.
The researchers found out something else: Dutch parents attach importance to a strict sleep schedule and no overstimulation. For example, the researchers were surprised to learn that the Dutch birth announcement cards indicates hours for rest for mother and child. They also noticed that Dutch parents use very little toys while playing with their children, compared to American parents. So, we are doing a good parenting job here in Holland, also with the help of our child health clinics! We should look critically at the enormous amount of babytoys, courses and activities to stimulate baby’s brains. I think we can deal with this fine. I’m more worried about something else: I see mothers everywhere constantly busy with their cell phone and therefore have little regard for their child … What will be the long term effects of that? It seems worth a study! (image: Babylonia)

vrolijke baby in NederlandEr is een interessant onderzoek gepubliceerd in de European Journal of Development Psychology, over de ontwikkeling van Amerikaanse baby’s versus Nederlandse baby’s. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat Nederlandse baby’s vrolijker zijn en gemakkelijker te kalmeren in de tweede helft van het eerste jaar. Aan de andere kant zijn Amerikaanse kinderen actiever en meer vocaal ingesteld.
Deze verschillen zijn volgens onderzoekers vooral toe te wijzen aan de culturele verschillen tussen Amerika en Nederland. Amerikaanse ouders leren via eerste cursussen hoe belangrijk het is om hun baby’s te prikkelen met behulp van speelgoed en boekjes lezen. Doel: hun kinderen aan veel nieuwe ervaringen bloot te stellen en ze zo onafhankelijk mogelijk te maken. Ouders in Nederland betrekken hun kleine kinderen vooral bij het gezinsleven en leggen het accent juist op rust en regelmaat. Als gevolg hiervan tonen kinderen in Amerika hogere waarden in angst, frustratie en verdrietig zijn vergeleken met Nederlandse kinderen. Het past volgens mij helemaal in het rapport van The Children’s Society waarbij Nederlandse kinderen hoog scoren qua gelukkig zijn, terwijl Amerikaanse en Canadese kinderen tot de ongelukkigste ter wereld horen.
De onderzoekers viel nog wat anders op: in Nederland hechten ouders waarde aan een strak slaapschema en geen overstimulatie. De onderzoekers waren bijvoorbeeld verbaasd te horen dat er op het Nederlandse geboortekaartje staat dat moeder en baby op bepaalde tijden rusten. Het viel onderzoekers ook op hoe weinig speelgoed Hollandse ouders gebruiken als ze met hun kinderen speelden, in vergelijking met Amerikaanse ouders. We doen het dus best goed hier in Holland, mede dankzij de adviezen van consultatiebureaus! Laten we vooral kritisch omgaan met de grote golf ontwikkelingsspeelgoed en alle cursussen en activiteiten om baby’s hersentjes te stimuleren. Volgens mij zal dat wel goed komen. Ik maak me meer zorgen over wat anders: al die moeders die ik constant bezig zie met hun mobieltje en daardoor weinig oog hebben voor hun kindje… Wat zullen daarvan de gevolgen zijn op termijn? Het lijkt me beslist een onderzoek waard. (foto: Babylonia)